top of page
Search
  • Writer's pictureAmics de Mumbai

La veu de l'experiència II

Maria, voluntària 2011


Estudiant d’arquitectura, es va desplaçar a la Índia l’estiu del 2011 per participar en el projecte que Amics de Mumbai havia portat a terme durant 8 anys. Creu que la motivació, la capacitat  d’adaptació i de crítica personal és imprescindible per portar a terme el projecte. Per a mi no és un projecte de dos mesos, ni tres, ni un any.

Què és el projecte? El projecte consisteix en portar a terme activitats que puguen despertar noves curiositats als nens, i que al mateix temps són el fil bàsic per interaccionar amb ells. Activitats tant tècniques com socials i culturals són bàsiques per fomentar la seua integració en la societat. Ser tractats de igual a igual pot arribar a ser una ferramenta socio-cultural básica per el seu present i futur. Creu que abans de marxar t’atrau l’aventura, l’experiència, el voler canviar el món. Al tornar et quedes amb les relacions personals, les rises, i la convivència. És una bombolla que va  més enllà de la cultura o el lloc. Què significa per tu? El que més em va sorprendre és la intensitat de les emocions de tot tipus, sentir com aprens i et vas posant a prova cada dia. El treball en equip entre voluntaris, amb els membres del CCDT i amb cadascú dels nens i nenes és la clau per ensortir-se’n de la millor manera.

També sorpren com amb el temps la complicitat entre voluntaris de diferents anys s’intensifica  al tindre aquesta experiència en comú, tot i tindre potser punts de vista totalment oposats i no haver compartit l’experiència al ‘terreny’. El vincle és inevitable.


5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page